anaokulu

Okul Öncesi

Okul öncesinde merkezinde çocuk ve onun mutluluğu olan bir eğitim modeli benimsiyoruz ve çocuğu merkeze alan akademik, sosyal ve bireysel gelişimlerinin aynı anda yürütüldüğü bütünsel bir eğitim modeli uyguluyoruz.

Çocukların ülkemizin geleceği olduğu bilinciyle onları en donanımlı şekilde hayata hazırlamalıyız. Özellikle okul öncesi dönemde kazanılan alışkanlıklar, kişilik oluşumu açısından son derece önemlidir. Gerek analitik düşünme alışkanlığının kazandırılması gerekse sanat ve spor eğilimlerinin temellerinin atılması açısından bu dönem çok önemlidir. Okul ve eğitim ortamı eğlenceli ve öğretici hale getirilerek çocukların ilerleyen yaşlarda okuldan ve öğrenme isteğinden uzaklaşmaması hedeflenmektedir. Tüm bu hedefler doğrultusunda hazırlanan eğitim müfredatımızın içinde Duygu Eğitimi, EQ (Duygusal Zeka)’nun Gelişimi, Düşünme Becerileri ve Problem Çözme Becerilerinin gelişimine yönelik etkinlikler, Yaşamsal Beceriler, Dikkat-Odaklanma Çalışmaları, Sağ-Sol Beyin Geliştirme Egzersizleri, Felsefe, Ekolojik Yaşam, Pozitif Düşünce ve Davranış Gelişimi, Evrensel Okur Yazarlık bulunmaktadır.

Tüm bu içeriklerin ortak noktası; global düşünebilen, sonraki yaşantısında sosyal hayata adapte sorunu yaşamayan kültürel anlamda donanımlı, duygularını ve düşüncelerini ifade etme becerisine sahip, sosyal hayatta karşılaştığı problemleri çözme ve baş etme becerisine sahip, duygularını kontrol edebilen, öğrendiklerini sosyal yaşamda uygulayabilen, yaratıcı düşünme becerisi gelişmiş, yaşamsal becerileri kuvvetli bireyler yetiştirmektir.

İNGİLİZCE VE FRANSIZCAYI ANADİL ÖĞRENİR GİBİ ÖĞRENMEK     

 Circle System ile akademik derslerdeki konuların dil sınıfları başta olmak üzere branş derslerindeki konularla paralel işlenmesi böylece hem yabancı dil gelişimi hem de akademik gelişim konusunda çok daha verimli sonuçlar elde edilmektedir.

 Circle System sayesinde, yoğun ve etkin bir programla verdiğimiz yabancı dil eğitimi, çocuk için hayatın olağan ve eğlenceli bir parçası olur.

MERKEZİNDE ÇOCUK SEVGİSİ OLAN ANAOKULU

Sağlıklı ve etkili bir eğitim-öğretim  sürecinin, çocuğun, okulu ile kurduğu duygu bağıyla, temelden ilişkili olduğuna inanıyoruz.

Okulunu, öğretmenini seven çocuk öğrenmeye ve gelişmeye daha açıktır.