EXCLUSIVE EDUCATION YAKLAŞIMI NEDİR ?

Kalabalıklar içinde kaybolmayan, bireysel farklılıkları keşfedilen ve geliştirilen bireyler çok daha başarılı olurlar. Eğitim anlayışımızın odağında sürekli olarak öğrencinin akademik, sosyal, duygusal gelişimini sağlamak vardır. Yetenekleri, ilgileri ve gelişimsel farkları yakından takip edilen özgüvenli bireyler yetiştirmek için, her çocuğun güçlü yönlerini ve kişisel öğrenme hedeflerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Öğrenci başına düşen zamanı bir sistem çerçevesinde maksimize ederek öğrenim kalitesinin arttırılması, Fiin koleji exclusive education okul /birebir ilgi yaklaşımının en önemli avantajlarından biridir.

Fikir İnsanı Koleji, exclusive education yaklaşımı ile ; (BİREYSEL FARKINDALIK PROGRAMI)

*Her bir bireyin, kendine özgü yetenek ve ilgi alanlarıyla benzersiz olduğunu kabul eden bir anlayış,

*Kadro, program, fiziki imkânlarla bu farklılıkları ortaya çıkartan bir sistem,

*Kişiselleştirilmiş öğrenmeye, özgün uygulamalara olanak sağlama imkanları temel alınır.

Exclusive Education ayrıcalıklı tutan özellikler;

Dünya vatandaşı vizyonunda üç dilli eğitim, (İngilizce-Fransızca- Türkçe) ,
Bireysel farklılıkları ve öğrenme becerilerini destekleyen fiziki ortamlar,
Sınıf öğretmeni (Mentor) ve okul psikoloğu takipli kişisel gelişim raporlama,
Masal-drama, ritim orff, modern dans, bale, piyano görsel sanatlar(yaratıcı çizerlik) vb sanat dersleri
Zeka oyunları, oyun tabanlı eğitsel koordinasyon dersleri
Sanat, spor branş dersleri öğretmenleri tarafından ilgi ve yetenek haritalama,
Yaş ve gelişim özelliklerine göre fiziksel analiz ölçümleme ve raporlama,
Yaratıcı proje tabanlı robotik kodlama eğitimiyle yapay zekaya uyumlu nesil programı,
Gems/ ekolojik yaşam fen ve doğa farkındalık programı ,
Yaşamsal Beceriler ve Duygu Eğitimi programı,
Proje tabanlı ve uygulamalı sosyal sorumluluk projeleri ,
Meb müfredatının Finlandiya Eğitim Sistemi anlayışıyla zenginleştirilmiş özgün programı ortaya konmaktadır.

Exclusive Education okulunda öğrenci olmanın diğer başlıca avantajları ise;

• Öğrencilerin rahat, güvenli ortamlarda engelsiz iletişim kuran bireyler olmaya yönlendirilmesi,
• Tüm öğrencilerin faydalanabileceği bilim ve sanat imkânlarının fazlalığı,
• Oyun temelli ve deneyim bazlı eğitim,
• Öğrenme sitili ve öğrenme hızı farklılıklarının gözetildiği ortamlar sunulması,
• Akademik başarı ile birlikte çocuğunun yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve keşfedilip geliştirilmesi,
• Çok etkin bir yabancı dil eğitimi,
• Psikolojik danışmanlık çalışmalarının testler, bireysel görüşmeler ve çözüm odaklılık açısından etkin olabilmesi,
• Günlük rutinin önemli bir bölümünün stüdyo ve laboratuvarlarda verilen eğitimlerle gerçekleşmesi,
• Yaşam boyu öğrenme arzusunun temellerinin sağlam atılması,
• Sosyal ve kültürel olanakların uygulama olanaklarının fazlalığı (kulüpler, uluslararası projeler, geziler, sanat, spor çalışmaları vb)
• Öğrenmeye odaklanma hedeflenerek, özel tasarlanmış sınıflarda sunulan, konforlu eğitim ortamı,

Kurumumuzda okul-aile iletişimi çok önemsediğimiz bir konudur. Sınıf öğretmeni, psikolojik danışman ve yönetim planlamasında çocukların ilgi, yetenek ve bilişsel farklılıkları bir program dâhilinde, ayrı ayrı sürekli izlenir ve her türlü davranışı, gelişimi raporlanır. Belirlenen periyotlarla çok detaylı şekilde aile ile paylaşılır. Bunun dışında alanında uzman eğitimcilerin farklı konu başlıklarında
Ebeveyn, evde öğretmen olmak zorunda değildir. Öğrencinin akademik desteğini okul verir. Okuldan çıkıp, eve giden çocukla, aile arasında, sağlıklı iletişime zaman kalır.