Okul Öncesi

Okul öncesinde merkezinde çocuk ve onun mutluluğu olan bir eğitim modeli benimsiyoruz ve çocuğu merkeze alan akademik, sosyal ve bireysel gelişimlerinin aynı anda yürütüldüğü bütünsel bir eğitim modeli uyguluyoruz.

Çocukların ülkemizin geleceği olduğu bilinciyle onları en donanımlı şekilde hayata hazırlamalıyız. Özellikle okul öncesi dönemde kazanılan alışkanlıklar, kişilik oluşumu açısından son derece önemlidir. Gerek analitik düşünme alışkanlığının kazandırılması gerekse sanat ve spor eğilimlerinin temellerinin atılması açısından bu dönem çok önemlidir. Okul ve eğitim ortamı eğlenceli ve öğretici hale getirilerek çocukların ilerleyen yaşlarda okuldan ve öğrenme isteğinden uzaklaşmaması hedeflenmektedir. Tüm bu hedefler doğrultusunda hazırlanan eğitim müfredatımızın içinde Duygu Eğitimi, EQ (Duygusal Zeka)’nun Gelişimi, Düşünme Becerileri ve Problem Çözme Becerilerinin gelişimine yönelik etkinlikler, Yaşamsal Beceriler, Dikkat-Odaklanma Çalışmaları, Sağ-Sol Beyin Geliştirme Egzersizleri, Felsefe, Ekolojik Yaşam, Pozitif Düşünce ve Davranış Gelişimi, Evrensel Okur Yazarlık bulunmaktadır.

Tüm bu içeriklerin ortak noktası; global düşünebilen, sonraki yaşantısında sosyal hayata adapte sorunu yaşamayan kültürel anlamda donanımlı, duygularını ve düşüncelerini ifade etme becerisine sahip, sosyal hayatta karşılaştığı problemleri çözme ve baş etme becerisine sahip, duygularını kontrol edebilen, öğrendiklerini sosyal yaşamda uygulayabilen, yaratıcı düşünme becerisi gelişmiş, yaşamsal becerileri kuvvetli bireyler yetiştirmektir.