FİİN KOLEJİ İLKOKULU

Okulumuzda içerik desteği olarak kullandığımız Finlandiya Eğitim Sistemi ®, Dünya’nın en başarılı eğitim sistemini sunan Finlandiya müfredatının yerelleştirilmesi ile oluşturulmuştur.  İlkokul eğitim sistemimizin temel yaklaşımı  “yaşayarak öğrenme” olgusudur. Etkin öğrenme ile çocukların küçük yaşlardan itibaren hayata hazırlığını kuvvetlendirmek, deneyimlerinden çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak ve  günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra çocuğun kişilik gelişimini desteklemek ve girişimci bireyler yetiştirmek de diğer önem verdiğimiz unsurlardır. İlkokulumuzun ana hedeflerinden bir de, her çocuğun kendine has özelliklerini iyi tanımlamak, böylece yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirerek, gelecekteki kariyer seçimlerine temel oluşturmaktır.

  • İlkokulumuzun en ayırt edici yanlarından biri, ders dışı etkinlikler programımızdır. Sanat, bilim ve spor alanlarında alternatif etkinlikler sunan bu program, öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmesini amaçlar.
  • Müfredat içeriğindeki soyut kavramlar farklı etkinlik alanlarındaki sanat ve  spor uygulamalarıyla pekiştirilir.
  • Eğitim sistemi çocuğu merkeze alan bir mantıkta ilerlemektedir. Eğitim programı çocukların ilgi, kapasite ve özelliklerine uygun şekilde planlanır.
  • Bilginin aktarımı ve kalıcı olmasında da problem çözme yöntemi kullanılır. Problem çözmek için de öğrenciler eski bilgilerini kritik düşünme becerileri ile geliştirirler.
  • Okul, yaşama hazırlık değil yaşamın kendisi olmalıdır anlayışıyla hayatta karşılaşılacak durumlara okulumuzda  yer verilir. Bu amaçla   öğrencilere rahatlıkla hareket edebilecekleri geniş alanlar, çalışmalarında kullanabilecekleri malzemeler sunulmuştur. Her bir atölye yada uygulama  için farklı etkinlik alanları ayrılmıştır.
  • Eğitimde fırsat eşitliği söz konusu olduğundan işbirliğine dayalı program benimsenmiştir. Farklı öğrenme becerilerine sahip çocuklar işbirliği ve takım çalışmasıyla aynı eğitim ortamında bir araya getirilir.
  • Başka ülkeleri ve kültürleri tanımak suretiyle onları ve kendimizi daha iyi anlayabilmelerini sağlamak amaçlı program oluşturur.
  • Eğitimde demokratik ortam desteklenir. Öğrencilerin fikirlerini serbestçe dile getirmelerine,  faaliyetlerini arkadaşlarıyla birlikte planlamasına izin verilir.
  • Bilimsel okuryazarlık seviyesine erişmiş bireyler yetiştirmek önemsenmektedir. Eğlenceli  Bilim Atölyesi  ve Robotik Kodlama programında öğrenciler, fen bilimleri alanında birbirinden ilginç bilimsel projeler, deneyler ve etkinlikler yaparak hem eğlenir hem de öğrenirler. Bilim atölyesinde öğrencileri soru sormaya teşvik ederek, onlara bilimsel sürecin ilk adımını tanıtmak amaçlanır.
  • Okulumuzda öğrencilerimizi davranışlarının sorumluluğunu almaya, doğayı korumaya ve topluma hizmet etmeye teşvik ederiz. Onlardan, öğrenmelerinin sonucunda anlamlı ve sorumlu eylemler başlatmalarını bekleriz.
CIRCLESYSTEM

İNGİLİZCE VE FRANSIZCAYI ANADİL ÖĞRENİR GİBİ ÖĞRENMEK     

Circle System ile akademik derslerdeki konuların dil sınıfları başta olmak üzere branş derslerindeki konularla paralel işlenmesi böylece hem yabancı dil gelişimi hem de akademik gelişim konusunda çok daha verimli sonuçlar elde edilmektedir.

Circle System sayesinde, yoğun ve etkin bir programla verdiğimiz yabancı dil eğitimi, çocuk için hayatın olağan ve eğlenceli bir parçası olur.