FIIN-KOULUN PERUSKOULU

Fiin-koulun peruskoulussa käytämme Suomen koulutusjärjestelmää® opetussuunnitelmamme perustana, joka on maailman menestyksekkäin koulutusjärjestelmä. Peruskoulumme opetusjärjestelmä on suunniteltu helpottamaan “oppimista elämällä”, keskittyen aktiiviseen oppimiseen, joka vahvistaa lasten valmistautumista elämään jo varhaisessa iässä. Tavoitteenamme on auttaa oppilaitamme vetämään johtopäätöksiä kokemuksistaan ja kehittää taitoja, joita tarvitaan arkielämän kohtaamien ongelmien ratkaisuun. Lisäksi painotamme jokaisen lapsen persoonallisuuden kehittämistä ja yrittäjyyttä. Tärkein tavoitteemme on tunnistaa jokaisen lapsen ainutlaatuiset ominaisuudet, paljastaa ja kehittää heidän lahjojaan sekä luoda perusta heidän tulevalle uravalinnalleen.

  • Yksi erottuvimmista piirteistämme on opetussuunnitelmamme ulkopuolisten aktiviteettien ohjelma. Tämä ohjelma tarjoaa vaihtoehtoisia aktiviteetteja taiteen, tieteen ja urheilun alueilla, jotta oppilaamme voivat löytää omat kiinnostuksenkohteensa ja lahjakkuutensa. Näiden aktiviteettien avulla oppilaita kannustetaan tutkimaan uusia alueita ja seuraamaan intohimojaan perinteisen luokkahuoneympäristön ulkopuolella.
  • Opetussuunnitelman abstraktit käsitteet vahvistetaan eri alojen taiteen ja urheilun harjoituksilla. Tämä lähestymistapa auttaa oppilaita ymmärtämään ja pitämään paremmin mielessä monimutkaisia ​​ideoita ja teorioita soveltamalla niitä todellisissa tilanteissa.

 

  • Opetusjärjestelmämme perustuu ajatukseen lapsen asettamisesta oppimisprosessin keskelle. Koulutusohjelma suunnitellaan jokaisen oppilaan kiinnostusten, kykyjen ja ominaisuuksien mukaisesti. Tämä lähestymistapa varmistaa, että jokainen oppilas saa koulutuksen, joka on räätälöity heidän ainutlaatuisiin tarpeisiinsa ja kykyihinsä.
  • Ongelmanratkaisumenetelmä on keskeinen osa opetusfilosofiaamme. Kriittistä ajattelua käyttämällä opiskelijoita kannustetaan rakentamaan aiempaa tietämystään ja kehittämään syvempää ymmärrystä monimutkaisista käsitteistä.
  • Koulussamme uskomme, että koulutuksen tulee olla enemmän kuin vain elämän valmistelua – se tulee olla itse elämää. Tästä syystä tarjoamme opiskelijoille laajoja tiloja, joissa he voivat liikkua vapaasti ja materiaaleja, joita he voivat käyttää opiskeluunsa. Erilaisia aktiviteettialueita on varattu jokaiselle työpajalle tai sovellukselle, tarjoten opiskelijoille runsaasti mahdollisuuksia tutkia omia kiinnostuksen kohteitaan ja intohimojaan.
  • Koulumme noudattaa yhteistyöohjelmaa, joka varmistaa tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutuksessa. Eri oppimistaitojen omaavat opiskelijat tuodaan yhteen samassa oppimisympäristössä, jossa heitä kannustetaan työskentelemään yhdessä tiimeissä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä lähestymistapa auttaa edistämään yhteisöllisyyden tunnetta ja kannustaa opiskelijoita olemaan yhteistyökykyisempiä ja empaattisempia.

 

  • Uskomme erilaisten kulttuurien ja elämäntapojen esittelyn tärkeyteen opiskelijoille. Tästä syystä olemme luoneet ohjelman, joka mahdollistaa opiskelijoiden oppia muista maista ja kulttuureista, ja ymmärtää paremmin itseään ja ympäröivää maailmaa.
  • Koulumme sitoutuu edistämään demokraattista ympäristöä, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus ilmaista vapaasti omia ideoitaan ja suunnitella toimintaansa yhdessä ystäviensä kanssa. Tämä lähestymistapa auttaa rakentamaan itseluottamusta ja itsetuntoa, ja kannustaa opiskelijoita ottamaan aktiivisen roolin omien oppimiskokemustensa muokkaamisessa.
  • Tieteellinen lukutaito on keskeinen painopiste koulussamme. Hauskan tiedetyöpajan ja Robotic Coding -ohjelman avulla opiskelijat osallistuvat jännittäviin tieteellisiin projekteihin, kokeisiin ja aktiviteetteihin, jotka opettavat heille arvokkaita tieteellisiä käsitteitä ja rohkaisevat heitä tutkimaan omia kiinnostuksen kohteitaan ja intohimojaan.
  • Koulussamme kannustamme opiskelijoitamme ottamaan vastuuta käytöksestään, suojelemaan luontoa ja palvelemaan yhteiskuntaa. Uskomme, että vastuullisuutta ja myötätuntoisia kansalaisia opetettavat oppilaat kasvavat menestyksekkäiksi ja tuottaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Kannustamme siksi oppilaitamme aloittamaan merkityksellisiä ja vastuullisia toimia oppimisensa seurauksena.

 

CIRCLESYSTEM

KAKSKIELINEN KOULUTUS ENGLANNISSA JA RANSKASSA

Kiitos Circle-menetelmämme, akateemiset oppitunnit yhdistyvät oppiaineisiin, erityisesti kielitunteihin, jotta ulkomaisten kielten ja akateemisen kehityksen tulokset saavutettaisiin tehokkaammin. Kiitos intensiivisen ja tehokkaan kieliohjelmamme, ulkomaisten kielten opetus muodostuu luonnolliseksi ja nautittavaksi osaksi lasten elämää.