Ohjaus

Uskomme, että lapsen menestys oppimisprosessissaan on vahvasti sidoksissa siihen, millaisen suhteen he luovat kouluunsa. Jokaisen oppilaan tuntevan olonsa rakastetuksi ja tuetuksi varmistamiseksi olemme perustaneet kattavan Ohjausyksikön, joka hoitaa tätä prosessia ammattimaisesti. Ohjausyksikkö vastaa monista ohjelmista ja aktiviteeteista, kuten:

 • Vanhempi-oppilas tunnustusohjelma
 • Henkilökohtaiset vanhempihaastattelut
 • Henkilökohtaiset oppilashaastattelut
 • Oppilaiden havainnointi
 • Kehityksen seulontatestit
 • Ryhmäneuvonta
 • Ryhmäohjaus
  • Arvokasvatus
  • Tunnekasvatus
 • Kuukausittaisella tiedotteella
 • Seminaarit
 • Maanantain kirjeet
 • Periodinen kehityksen raportointi Family School vanhempien jakamisportaalista.