Tam Gün İngilizce Anaokulu Programı

10 öğrenci kontenjanı ile sınırlı olan Tam Gün İngilizce Anaokulu Programımız, çocuklara İngilizceyi aktiviteler ile yaparak ve yaşayarak öğretmeyi hedefliyor. Temelini ‘Finlandiya Eğitim Sistemi’nden alan yabancı dil programımız ile çocuklar tüm gün oyun ve etkinliklerle ingilizceyi günlük hayatın bir parçası olarak kullanmayı öğreniyorlar.
Tam gün İngilizce programında 4 yaştan itibaren haftalık ders programlarında yaklaşık 30 saat İngilizceye yer veriliyor. Bunun bir kısmı sadece İngilizce iken bir kısmı ise İngilizce ile entegre edilmiş modern dans, ritm-orff , eğitsel koordinasyon , drama , görsel sanatlar gibi branş dersleridir. Bunun dışında öğrenciler tenefüslerde, yemeklerde hatta bahçede oyun oynarken, ilgili öğretmenleriyle hep İngilizce iletişim kurar ve gün boyu İngilizceye maruz kalırlar.
Rehberlik birimi tarafından yürütülen Veli- Öğrenci tanıma programı ile öğrencilerin tüm gelişimsel ve akademik ihtiyaçları tespit edilip, çıkarılan yetenek haritaları doğrultusunda kendi ilgi ve duygu dünyalarına uygun, doğru gelişimsel alanlara yönlendirilirler. Ayrıca her gün gerçekleştirilen duygu eğitimi etkinlikleri ile duygu – durum tablosu çıkarılarak çocukların kendi duygularını ifade etmesi ve çevresindeki bireyleri anlamaları amaçlanır.
Bu programla anaokulunda eğitim; aynı içerikle farklı iki dille (Türkçe -İngilizce ) yapılmaktadır. 2. Yabancı dil dersi olarak Fransızca dersine yer verilir. 3 dilde de eğitim vermeyi hedefleyen programın amacı bireylerin kendi kültürlerini kaybetmeden , dünya dillerini kullanan, evrensel değerlere ulaşmış ve çevresine duyarlı olarak yetişen birer Dünya Vatandaşı olmalarını sağlamaktır.
Siz de çocuğunuzun dünya vatandaşı olma yolundaki ilk adımını bizimle atın!..