Yetenek Gelişim Programı

Her çocuk farklı ilgi ve yeteneklere sahiptir. İlgi ve yeteneklerin profesyonel gözlem ve tekniklerle ortaya çıkarılması sonrasında da kişiselleştirilmiş gelişim programı ile desteklenmesi, çocukların gelecek yaşamlarında önemli bir fark yaratmaktadır.

Yeteneklerle ilgili gözlem ve değerlendirilmeler yapılarak başlayan program, yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğrencilerin kulüp faaliyetlerine yönlendirilmesiyle devam edecektir. Yetenek gelişimi yıl boyunca yakından takip edilecektir.

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri ilgili branş öğretmenleri tarafından değerlendirilmektedir. Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri süreç içinde raporlanmakta ve geri bildirim raporları düzenlenmektedir. Sonrasında ise ile kulüp çalışmaları ile desteklenir.