Yabancı Dil Eğitimi
  • İngilizce – Fransızca eğitim programımız; öğrencilerimizin bir dünya vatandaşı olarak ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak ana dildeki deneyimlerini tamamlayan ve bunu farklı dillerde geliştiren, bilgilerini, düşüncelerini birden fazla dilde farklı kaynakları ve iletişim yollarını kullanarak kendilerini ifade edebilen bireyler olmalarını hedeflemektedir.
  • Dil öğrenmenin bir sosyal eylemler bütünü olduğuna inanan kurumumuz yaşayarak öğrenme modeli ile farklı dilleri öğrenmeye meraklı ve ilgili öğrenciler yetiştirmek istemektedir.
  • Finlandiya Eğitim Sisteminde ek dil olarak İngilizce ve Fransızca ana sınıfından itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin ve öğrencinin dil edinimine katkı sağladığına inanmaktayız.
  • Eğitim Sistemimizdeki dil çeşitliliği, öğrencilerin ortaya koydukları ürünlerde ve üç dilde yayınlanan görsellerle desteklenmektedir.
  • Öğrencilerimizin sürekli bu dillerle etkileşim içinde kalmalarına imkân sağlanmaktadır.