EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Öğrencilerimiz,

1.Kendi merakı doğrultusunda keşfederek yeni bilgiler üretir ve problem çözer.

2.Çocuklar küçük yaşlardan itibaren dış dünyaya hazırlanır.

3.Günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözme becerilerini geliştirir.

4.Kişilik gelişimlerini destekler ve girişimci bireyler olarak yetişir.

FİN EĞİTİM SİSTEMİ BANNER

Finlandiya Menşeli Etkinlik Sistemi

   •Çocuk tarafından başlatılan ve devam ettirilen öğrenme sürecidir.

   •Çocukların dünyayı deneyimleri sonucunda keşfetmesini hedef alır.

   •Her çocuk deneyim kazınırken duyularını aktif olarak kullanır.

   •Yeni materyaller ya da kalıcı bilgiler edinmelerine katkı sağlanır.

Geleneksel Olmayan Müfredat

Bilim ve matematik okur yazarlığı

Soyut kavramları en iyi öğretmenin yolu müzik, drama ve spor

Sosyal bilimler

Görsel sanatlar

Spor ve pratik becerilerinin geliştirilmesi

Oyun içinde zevk alarak öğrenirler