Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda olması bizim için her şeyden önemli. Kurum olarak yüksek standartlarda bir hijyenik ortam sunuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için eğitim en önemli ihtiyaçlar listesinde ilk sıralarda yer alır.

HİJYEN VE SOSYAL MESAFENİN KORUNMASI İLE İLGİLİ
OKULUMUZDA ALINAN TEDBİRLER VE UYGULANACAK KURALLAR

Genel Düzenlemeler
1. Tüm personel yalnız olmadığı her an sürekli maske takmalıdır.
2. Öğretmenler çocuklarla beraber olduğu her an maske + siperlik takmalıdır.
3. Siperliği olmayan çocuk siperlik olmadan içeri kabul edilmeyecek. (ziyaretçiler dahil)
4. Maskesi olmayan ya da düzgün takmayan hiçbir yetişkin kesinlikle içeri kabul edilmeyecek.
5. Güvenlik maske + siperlik takacak.
6. Güvenlik kulübesinde, güvenlik personelinin sürekli kullanımı için el dezenfektanı bulundurulacak.
7. Siperlik kullanan tüm personel her gün siperliğini dezenfektan ile temizleyecek ardından mutlaka ellerini de dezenfekte edecektir.
8. Her gün tüm alanların nano teknolojik iyon ULV cihazları ve Ultraviyole C ışınları ile dezenfeksiyonu devam edecek.
9. Kapı kollarının ve tuvaletlerin saat başı dezenfeksiyonu devam edecek.
10. Okul girişinde yapılan kontrolde ateşi yüksek ya da koruyucu önlem almamış kişilerin girişine izin verilmeyecektir.
11. Kullanılacak alanlar belirlenmiştir. Bu alanlarda doğal havalandırma koşulları oluşturulmuştur.
12. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar belirlenmiş ve gereken işaretlemeler yapılmıştır.
13. Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır.
14. Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda (bahçe gibi) dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanları yerleştirilmiştir.
15. Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya sterilize edilecektir.
16. Okulumuzda öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmış, okulumuz tamamen dezenfekte edilmiş ve bu işleme ilişkin belgeler il müdürlüklerine teslim edilmiştir.
17. Okuldaki tüm ortamlar planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilmektedir.
18. Sınıflarda sosyal mesafe kuralı ölçüsünde eğitim öğretim ortamı yaratılmıştır.
19. Ortak kullanım alanlarında aynı anda o alan için belirlenen kontenjanın en fazla yarısı kadar öğrenci bulunacaktır. Bu kapsamda yemek saatleri ve bahçe ayrıştırılmış gruplar arası temas imkânı kaldırılmıştır.
20. Öğrencilerin uyku saatinde kullandıkları yatakların aralarında en az 1,5 metre bulunacak şekilde düzenlenmiştir.
21. Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olmayacak, gruplar arası geçişe izin verilmeyecek ve gruplardan sorumlu öğretmenin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanacaktır.
22. Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmektedir.
23. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmaktadır.
24. Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam temizlik personelince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenecektir. Bu kapsamda okulda ki tüm pelüş oyuncaklar da kaldırılmıştır.
25. Sınıflar temizlenirken eldiven kullanılmakta ve odanın temizliğinden hemen sonra eldiven çıkarılarak çöp kutusuna atılmaktadır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmasına veya el antiseptiği ile ovalanmasına dikkat edilecektir.
26. Her odanın temizlik bezleri ayrı hazırlanmıştır.
27. Sınıflar en geç 40 dakikada bir havalandırılacaktır. Açık alanlar ağırlıklı olarak kullanılacak.
28. Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanarak sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmaktadır.
29. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınmaktadır.
30. Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmakta ve grup odaları temizlenmektedir.
31. Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmakta ve atılmaktadır.
32. Kullanılan tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmakta ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmektedir. Çöp kovalarının üzeri kapalı tutulmaktadır.
33. Bundan böyle okulumuza evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemektedir.
34. Daha evvel tarihi belirlenmiş veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak organizasyonlar bu dönem için iptal edilmiştir.
35. Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretler konulmuştur.
36. Velilerimiz öğrencileri okul girişinde teslim edecektir. Hijyen koşullarının korunması amacı ile okul bahçesine veli girişi durdurulmuştur.
37. Covid-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme yapılmış, tüm idari ve akademik personel, görev ve sorumlulukları hakkında eğitilmiştir.
38. Gerek öğrencilerimizin gerekse personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülmektedir. Personel kayıt altına alınmaktadır.
39. Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanmakta ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla değiştirilmektedir.
40. Personel mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmamaktadır.
41. Ofisler, sınıflar ve bekleme alanları sandalye ve koltuklar arasında mesafe olacak şekilde düzenlenmiştir.
42. Sınıflarda giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden öğretmenler sorumlu tutulmuştur.
43. Okulun farklı kullanım alanlarında; yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre farklı saatler belirlenmiştir.
44. Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dâhil) kabul edilmemektedir.
45. Mal kabulü kurum bahçe kapısında yapılmakta, ürünler dezenfekte edildikten sonra binaya alınmaktadır.
46. Yemekhane görevlileri hijyen kurallarına uygun servis yapmakta, yemekhane alanı masa düzenine uygun şekilde ayarlanmıştır.
47. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gitmekte, öğrencilerin aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır.
48. Yemekhane görevlileri tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme kullanmakta, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaktadırlar.
49. Okul bünyesinde bulunan yemekhanede tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmakta, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler kullanılmaktadır.
50. Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmemektedir.
51. Anaokulu kademesinde öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilmekte ve elleri dezenfekte edilmektedir.(yedek kıyafet gönderimine özenle dikkat edilmelidir)
52. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
53. Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilerek, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilmeyecektir.
54. Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilmesi planlanmaktadır.
55. Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı eğitimleri verilecektir.

56. Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılacaktır.
57. Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci izolasyon alanına alınacak ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilecektir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılacaktır.

Ailelerin Alması Gereken Önlemler
58. Aile çocuğu okula şeffaf siperlik ile getirmeli ve her akşam eve döndüğünde siperliğin dezenfeksiyonunu yapmalıdır.
59. Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilmekte ve elleri dezenfekte edilmektedir. Bu sebeple aile yedek kıyafet göndermelidir. (sadece anaokulu kademesi için)
60. Aile, herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalanmış çocuğu kesinlikle okula getirmemelidir.
61. Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalıdır.